Index of /LynxTestnet/ubuntu18/


../
blocks-20190906-05_48.tar.gz            06-Sep-2019 06:14     1735917334
latest-blocks.tar.gz                06-Sep-2019 06:14     1735917334
latest-state.tar.gz                06-Sep-2019 06:15      32783915
state-20190906-05_48.tar.gz            06-Sep-2019 06:15      32783915